Przedsiebiorstwo FairPlay  Rzetelna Firma  Certyfikat wiarygodnosci biznesowej

Informacje ogólne

Logo ESA

Adres

Elektronika S.A.
ul. Pucka 5
81-036 Gdynia
Tel. +48 58 6633300, Faks +48 58 6630140

e-mail: sekretariat@elektronika-sa.com.pl
www: http://www.elektronika-sa.com.pl

Konto bankowe

Bank PEKAO S.A. II/O Gdynia
IBAN: 42 1240 3510 1111 0000 4307 8143

Dane rejestracyjne

Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydz. Gospodarczy
Regon: 008304047
KRS: 0000040563 - stan na dzień 09-07-2007
NIP: 586-001-15-14
Kapitał akcyjny 2.000.000 PLN wpłacony

Prezes Zarządu: Wacław Maniawski.

Druki do pobrania