Przedsiebiorstwo FairPlay  Rzetelna Firma  Certyfikat wiarygodnosci biznesowej

Zasady korzystania z serwisu

Wstęp

Serwis ESANet, zwany dalej Serwisem, jest prowadzony przez firmę Elektronika S.A. z siedzibą przy ulicy Puckiej 5 w Gdyni. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację wszystkich zasad jego użytkowania.

Odpowiedzialność

Serwis jest bezpłatny i skierowany do wszystkich partnerów firmy Elektronika S.A. Dane prezentowane w Serwisie pochodzą z publicznych źródeł udostępnianych przez dostawców i źródła naukowe i według najlepszej wiedzy i intencji firmy Elektronika S.A. mogą zostać uznane za rzetelne.

Firma Elektronika S.A. dokłada wszelkich starań, aby dane te były aktualne, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie może tego zagwarantować, w związku z czym mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Elektronika S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki spowodowane korzystaniem z tych danych bez konsultacji z Działem Handlowym lub Działem Technicznym.

Jedynym oficjalnym źródłem informacji o produktach są materiały udostępniane przez producentów urządzeń i komponentów.

Prawa autorskie

Elektronika S.A. oświadcza, że posiada majątkowe prawa autorskie do Serwisu z wyłączeniem niektórych danych w nim prezentowanych. Prawa autorskie do danych prezentowanych w Serwisie, zwłaszcza do nazw, logotypów, zdjęć, rysunków technicznych itp. mogą posiadać osoby trzecie. Dane te prezentowane są za ich przyzwoleniem.

Wykorzystanie jakichkolwiek elementów Serwisu do celów komercyjnych, niezgodnych z interesem firmy Elektronika S.A., wymaga pisemnej zgody osoby ją reprezentującej.

Polityka prywatności